seo standard

Kontakt

Paketartikel Flytande golv 12

Komplett material för flytande förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion.

Rördimension: 12 x 2 mm
Bygghöjd: 14 mm
Tryckhållfasthet: Cellplast 300 kPa (gäller samtliga skivor)

Artikelnr    
20141-12 Paketartikel c/c 200 mm Ingående artiklar: 20110-13400, 20114 och
20012-xxx*

* xxx avser storlek på rulle av golvvärmerör i meter

Paketartikel Flytande golv 12