seo standard

Kontakt

Flytande golv

Thermotech Flytande golv är spårade cellplastskivor som läggs direkt på befintligt golv. Lämpligt för både renovering och nyproduktion.

Effektiv värme med Thermotech Flytande golv
Thermotech Flytande golv läggs direkt på befintligt golv. Golvskivan i vårt Flytande golv är tillverkad av cellplast med mycket hög tryckhållfasthet för att möjliggöra installation av tunna övergolv. Med ett tunt övergolv minimeras isolereffekten ovan golvvärmen, vilket gör att värmesystemet kan arbeta med en lägre temperatur.

Thermotech Flytande golv finns med olika c/c-mått. För att få en jämn värme läggs skivor med det tätare c/c-måttet (150-160 mm) vid randzoner med höga effektbehov, till exempel vid stora fönsterpartier.

Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,5 mm aluminiumplåt. Golvvärmeplåtens omega-form för röret gör att kontakten mellan röret och plåten blir mycket god och att värmen effektivt överförs via plåten till övergolvet.

Brett sortiment av Flytande golv
Vårt Flytande golv finns i tjocklekarna 9 mm (Minifloor 8), 14 mm (för 12 mm rör) och 18, 30, 50 eller 70 mm (samtliga för 17 mm rör). Vilken tjocklek som är lämplig beror på isoleringsbehov och tillgänglig bygghöjd.

Samtliga Thermotechs Flytande golv är lämpliga vid både renovering och nyproduktion.

Minifloor 8 Flytande golv är lämpligt för mindre ytor upp till ca 12 m2 och där låg bygghöjd önskas. Flytande golv 14 och 18 ger också en låg bygghöjd men klarar större ytor. När tunnare flytande golvsystem installeras är det viktigt att säkerställa att den befintliga isoleringen är tillräcklig. Flytande golv 30, 50 och 70 används där den befintliga isoleringen är otillräcklig eller extra isolering behövs.

För att säkerställa ett effektivt golvvärmesystem upprättas alltid en detaljerad CAD-ritad installationsritning, där det flytande golvet med skivor och golvvärmerör ritas ut, samt ett dimensioneringsschema med injusteringsvärden för golvvärmefördelaren.

Sortiment