seo standard

Kontakt

R1 - enhet för returbegränsning

Komplett enhet för styrning av både luft- och returtemperaturen för en slinga.

Används med fördel i ROT-sammanhang där ett rum ska förses med golvvärme, vanligtvis i badrum.

Enheten är utrustad med termostatventil och känselkropp med extern givare för styrning av lufttemperaturen, samt en returbegränsningsventil för styrning av returtemperaturen.

Anslutningarna mot golvvärmerören är som standard försedda med klämringskopplingar för 17 x 2 mm golvvärmerör, men kopplingarna kan bytas till andra dimensioner. Anslutning av värmesystemet sker med klämringskoppling för 15 mm Cu-rör som standard.

OBS! Enheten kan ej anslutas mot 1-rörssystem.

Kapacitet med 17 x 2 mm rör: Ca 8 m2
Kapacitet med 12 x 2 mm rör: Ca 6 m2
Kapacitet med 8 x 1 mm rör: Ca 4,5 m2/slinga

Artikelnr  
52001 R1 standard

Styrnings- och regleringsalternativ för R1 returbegränsare

Artikelnr    
51908 Enhetsmonterad termostat.
Anslutning 28mm
Ingår i R1 Standard.
Självverkande termostat
25-60 grader
51905 Enhetsmonterad lufttermostat.
Anslutning 30mm
2m kapillärrör
Självverkande termostat
6 - 28 grader
51906 Väggmonterad lufttermostat.
Anslutning 30mm
Väggmonterad
Självverkande termostat
6 - 28 grader

 

R1 - enhet för returbegränsning

Sortiment