seo standard

Kontakt

R1 – enhet för returbegränsning av 1 slinga

R1 är en enhet för styrning av returtemperaturen för en slinga. Lämplig vid renovering och tillbyggnad, vanligtvis i badrum. 

Det är en kompakt enhet för styrning av vattenreturtemperaturen, eller både luft- och vattenreturtemperaturen, för en slinga.

R1 används med fördel i ROT-sammanhang där ett rum ska förses med golvvärme. R1:ans anslutningar är anpassade för att enkelt kunna monteras där en radiator kapats bort för att ersättas av golvvärme. 

Enheten är utrustad med en returbegränsningsventil samt termostatventil med handratt. För maxbegränsad lufttemperatur kan handratten ersättas av en känselkropp med extern givare för styrning av lufttemperaturen.

Anslutningarna mot golvvärmerören är som standard försedda med klämringskopplingar för 17 x 2 mm golvvärmerör, men kopplingarna kan bytas till andra dimensioner.

Anslutning av värmesystemet sker med klämringskoppling för 15 mm Cu-rör som standard. Enheten kan inte anslutas mot 1-rörssystem.

Systemet rekommenderas för golvytor med klinker och inte för trägolv på grund av att höga framledningstemperaturer kan skada trägolvet. Enheten bör heller inte kopplas till värmekälla med en framledningstemperatur som överstiger 50°C.

Önskas varmt golv även när värmekällan är avstängd rekommenderas shunt TMix XS med 350W elpatron.

R1 – enhet för returbegränsning av 1 slinga

Sortiment