seo standard

Kontakt

Gruppfördelare 2”

Gruppfördelare för stora ytor där flera golvvärmefördelare ska kopplas samman eller som fördelare vid stora industriytor.

Gruppfördelare 2" används när flera golvvärmefördelare ska kopplas samman, parallellt mot en värmekälla, eller som fördelare vid stora industriytor. Gruppfördelare 2” rekommenderas vid ytor som kräver fler än fyra stycken fördelare eller när det finns golvvärmefördelare i en anläggning som betjänar en yta större än 120 m2.

Gruppfördelaren finns som lagervara i storlekarna 2-10 slingor. Den är tillverkad i rostfritt stål vilket ger en låg vikt och stilren design möjliggör en enkel och snygg installation.

Gruppfördelarna kan enkelt monteras samman för att få in ett större antal golvvärmerör. Önskas större gruppfördelare med hel fördelarstav kan det beställas (upp till 20 slingor).

Fördelarna med att koppla golvvärmefördelare parallellt mot Gruppfördelare 2":

  • Dimensionen på matarledningsrören kan hållas mindre
  • Tryckfallet i systemet blir lägre
  • Injustering av flödena mellan golvvärmefördelarna gör överskådligt från en plats
  • Systemet blir enklare att balansera
  • Alla golvvärmefördelare kopplas skarvfritt mot en större fördelare
  • Det får en trygg, säker och ekonomisk lösning

 Basutrustning Gruppfördelare 2”

  • 2 st. 2” fördelarstavar med lekande muttrar, plantätning
  • 2 st. 2” huvar
  • Kopplingar med 1” lekande mutter för varje utgång, plantätning
  • 2 st. konsoler och 2 st. skenor

Utgångarna på golvvärmerören kan utrustas individuellt med gruppventiler, DN20 eller DN25, och kopplingar för olika dimensioner av rör, 25x2,3 eller 32x3 mm.

Group manifold 2”

Sortiment