seo standard

Kontakt

Gruppfördelare 2”

Gruppfördelare för stora ytor där flera golvvärmefördelare ska kopplas samman eller som fördelare vid stora industriytor.

Fördelaren kan användas som gruppfördelare eller fördelare där 26 eller 32 mm rör används till slingorna.

Slingor ansluts som standard nedåt. Det finns även möjlighet att ansluta ovanifrån, upp till två slingor per fördelare.

Fördelarna kan enkelt monteras samman för att få ett större antal slingor.

INGÅENDE KOMPONENTER
• Konsoler
• Manuell avluftningsventil
• G25 anslutningskopplingar med plantätning på varje utgång

INDIVIDUELL UTRUSTNING
• Gruppventiler DN 20 eller DN 25
• Klämringskopplingar 26 eller 32 mm
• Presskopplingar för 26 mm rör.
• Kulventil DN25, DN50
• Termostatventil DN25 (används för fördelarstyrning)

Fördelarna med att koppla golvvärmefördelare parallellt mot Gruppfördelare 2":

  • Dimensionen på matarledningsrören kan hållas mindre
  • Tryckfallet i systemet blir lägre
  • Injustering av flödena mellan golvvärmefördelarna gör överskådligt från en plats
  • Systemet blir enklare att balansera
  • Alla golvvärmefördelare kopplas skarvfritt mot en större fördelare
  • Det får en trygg, säker och ekonomisk lösning

 

Group manifold 2”

Sortiment