seo standard

Kontakt

Gruppfördelare 1"

Fördelar 26 mm matarledningsrör

Gruppfördelare 1” är vid leverans komplett monterad, men anslutningarna kan vändas för anslutning från ovansidan.

För enkel injustering av flödet till respektive golvvärmefördelare är varje tillopp utrustat med koppling för 26 mm matningsrör och varje retur med en gruppventil
DN 20 och koppling för 26 mm matningsrör.

Större storlekar kan specialbeställas.
För fördelning av fler än fyra golvvärmefördelare rekommenderas gruppfördelare i storlek 2” (artikelnr. 541xx).

Artikelnr Beskrivning Övrig info
50812 2 slingor för 26 mm rör Klämringskopplingar
50813 3 slingor för 26 mm rör Klämringskopplingar
50814 4 slingor för 26 mm rör Klämringskopplingar
     
50822 2 slingor för 26 mm rör Presskopplingar
50823 3 slingor för 26 mm rör Presskopplingar
50824 4 slingor för 26 mm rör Presskopplingar
Gruppfördelare 1"