seo standard

Kontakt

Golvvärmefördelare med raka kulventiler

Komplett monterad fördelare med raka kulventiler på både tillopp och retur

Stavar i rostfritt stål med integrerade tillopps- och returventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot shuntar.

Andra dimensioner än standard på klämringskopplingar anges vid beställning.

Ingående komponenter:

  • Konsol (50002-35)
  • Klämringskoppling för 17 x 2 mm golvvärmerör (50000-17)
  • Manuella avluftningsventiler (50004)
  • Påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp/retur (50006)
  • Kulventiler, både på tillopp och retur (532xx)
  • DIN-skena
  • Termometrar
Artikelnr  
50102 2 slingor
50103 3 slingor
50104 4 slingor
50105 5 slingor
50106 6 slingor
50107 7 slingor
50108 8 slingor
50109 9 slingor
50110 10 slingor
50111 11 slingor
50112 12 slingor
Golvvärmefördelare