seo standard

Kontakt

Golvärmefördelare med vinklade kulventiler

Komplett monterad fördelare med vinklade kulventiler på både tillopp och retur

Stavar i rostfritt stål med integrerade tillopps- och returventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot shuntar.

Andra dimensioner än standard på klämringskopplingar anges vid beställning.

Ingående komponenter:

  • Konsol (50002-35)
  • Klämringskoppling för 17 x 2 mm golvvärmerör (50000-17)
  • Manuella avluftningsventiler (50004)
  • Påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp/retur (50006)
  • Kulventiler, både på tillopp och retur (532xx)
  • DIN-skena
  • Termometrar
Artikelnr  
50302 2 slingor
50303 3 slingor
50304 4 slingor
50305 5 slingor
50306 6 slingor
50307 7 slingor
50308 8 slingor
50309 9 slingor
50310 10 slingor
50311 11 slingor
50312 12 slingor
Golvärmefördelare med vinklade kulventiler på både tillopp och retur