seo standard

Kontakt

Elpanna 6 och 9 kW

Thermotech elpanna 6 och 9 kW är smidig för medelstora ytor.

Elpanna 6 och 9 kW är en liten och kompakt elpanna lämplig för ytor upp till 120 respektive 180 m2.  Den är avsedd för montering inomhus och levereras komplett monterad för enkel installation.

Elpannan har två effektsteg, 3 + 3 kW (6 kW) och 4,5 + 4,5 kW (9 kW). Varje steg in- och urkopplas på signal från en inbyggd termostat. Elpannan är utrustad med jordfelsbrytare för högsta installationssäkerhet och är isolerad med 19 mm Armaflex.

Elpannan har en LED-display som ger information om vattentemperatur, effektinkoppling, värmekurva och utomhustemperatur. Alla inställningar sker på frontpanelen, vilken är enkel att öppna för service.

Det går även att utrusta elpanna 6 och 9 kW med en rumstermostat som kopplar ifrån elpannan när önskad rumstemperatur uppnås. Rumstermostat med artikelnummer 67209 eller 67260 är lämpliga till denna typ av reglering.

Elpanna 6 och 9 kW

Sortiment