seo standard

Kontakt

Certifieringar

Vårt värme- och rörsystem har genomgått och klarat alla nödvändiga tester i branschen.

Nordtest NT VVS 129
Våra system är testade och godkänt enligt Nordtest NTVVS 129.

Testmetoden är marknadens hårdaste och gemensam för hela Norden. NT VVS 129 testar vattentätheten i systemen som helhet och inte bara enskilda komponenter. Om olyckan ändå skulle vara framme och ett läckage uppstår, så ska vatten inte spridas i konstruktionen och orsaka vattenskada.

Säker Vatteninstallation
Thermotech ThermoSystem™ och MultiSystem™ är anpassat till branschregler Säker Vatteninstallation.

Vi garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. Eftersom våra produkter är anpassade enligt branschreglerna finns de uppmärkta i VVS-infos artikeldatabas. Försäkringsbolagen har deltagit i framtagandet av branschreglerna och står bakom dem.

Typgodkända av Swedcert
Thermotech rörsystem ”Thermotech Multisystem™ PE-RT Type 2” (Typgodkännandebevis 0857) och ”Thermotech Multisystem™ Alu-Composite” (Typgodkännandebevis 0886) är typgodkända av Swedcert.

Typgodkännandena omfattar hela rörsystemen, dvs. rören i kombination med kopplingar för Thermotech MultiSystem™.

Sintef testmetod No 1
Våra skyddsrör är godkända både enligt NT VVS 129 och Sintef testmetod no 1.

Thermotech golvvärmerör

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Läs mer om cookies här