seo standard

Kontakt

Värmeväxlarpaket TMix E30

Thermotech värmeväxlarpaketet TMix® E30 har ett 2 liters expansionskärl och är lämpligt för ytor på 80-150 m2.

Värmeväxlarpaketet TMix® E30 kan kopplas direkt till Thermotechs golvvärmefördelare eller industrifördelare.

Värmeväxlarpaketet kan styras manuellt med en självverkande termostat eller ett ställdon.

Som standard ansluts värmeväxlaren på vänster sida av fördelaren, men kan även levereras för anslutning på höger sida.

Ingående komponenter

  • Värmeväxlare, 30 plåtar
  • Cirkulationspump, 6 m
  • Smutsfilter 1/2"
  • Termostatventil, Ri15
  • Säkerhetsventil, 4 bar
  • Manometer, 0 - 6 bar
  • Expansionskärl, 2 lit

Uppvärmning:
Max yta 150 m2 (50W/m2, ΔT = 5°C)

Uterum:
Max yta 120 m2 (100W/m2, ΔT = 8°C)

Snösmältning:
Max yta 80 m2 (300W/m2, ΔT = 15°C)

Artikelnr Produktnamn Produktbeskrivning
51531 TMix® E30 Manuell reglering med handratt på termostatventilen
51532 TMix® E30-R Returbegränsande temperaturkänselkropp på termostatventilens primära sida
51533 TMix® E30-L Temperaturkänselkropp med luftgivare
51534 TMix® E30-V Temperaturkänselkropp med givare för framledningstemperatur
51535 TMix® E30-M 3-punkts elektriskt ställdon på termostatventilen
Värmeväxlarpaket TMix E30

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Läs mer om cookies här