seo standard

Kontakt

Värmeväxlarpaket TMix E20

Thermotech värmeväxlarpaket TMix® E20 har ett expansionskärl på 1 liter och är lämpligt för ytor på 50-80 m2.

Värmeväxlarpaketet TMix® E20 kan kopplas direkt till Thermotechs golvvärmefördelare eller industrifördelare.

Värmeväxlarpaketet kan styras manuellt med en självverkande termostat eller ett ställdon.

Som standard ansluts värmeväxlaren på vänster sida av fördelaren, men kan även levereras för anslutning på höger sida.

Ingående komponenter

  • Värmeväxlare
  • Cirkulationspump, 6 m
  • Smutsfilter 1/2"
  • Termostatventil, Ri15
  • Säkerhetsventil, 4 bar
  • Manometer, 0 - 6 bar
  • Expansionskärl, 1 lit

Uppvärmning:
Max yta 80 m2 (50W/m2, ΔT = 5°C)

Uterum:
Max yta 60 m2 (100W/m2, ΔT = 8°C)

Snösmältning:
Max yta 50 m2 (300W/m2, ΔT = 15°C)

Artikelnr Produktnamn Produktbeskrivning
51521 TMix® E20 Manuell reglering med handratt på termostatventilen
51522 TMix® E20-R Returbegränsande temperaturkänselkropp på termostatventilens primära sida
51523 TMix® E20-L Temperaturkänselkropp med luftgivare
51524 TMix® E20-V Temperaturkänselkropp med givare för framledningstemperatur
51525 TMix® E20-M 3-punkts elektriskt ställdon på termostatventilen
Värmeväxlarpaket TMix E20

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Läs mer om cookies här