seo standard

Kontakt

Markgivare ETOG-55

Markgivare som registrerar både temperatur och fukt.

För bästa funktion bör markgivaren placeras på en representativ plats i den markyta som skall värmas, vilket när där mest snö och vatten normalt samlas.

Givarens topp ska ligga i nivå med omgivande yta.

Artikelnr  
68002 ETOG-55
Styrenhet ETO2