seo standard

Kontakt

25 mm rör utan diffusionsspärr

Ett 1-skikts PE-RT rör lämpligt för användning i snösmältningssystem och kylsystem för isbanor. Röret är inte syrediffusionstätt.

Röret kan användas om markvärmesystemet är anslutet till värmesystemet via en värmeväxlare.

Egenskaper
20°/15 bar
Toper 60°/6 bar
Tmax 80°/6 bar
LTHS/LPL i enlighet med EN ISO 9080:2003.

Materialåtgång
C/c-mått Materialåtgång
150 mm 6,5 - 7,0 m/m2
200 mm 5,0 - 5,5 m/m2
250 mm 4,0 - 4,5 m/m2
300 mm 3,5 - 4,0 m/m2
Artikelnr Dimension Längd/rulle
20025-350 25 mm 350 m

Objektsanpassade längder kan beställas vid order över 5.000 m.

25 mm rör utan diffusionsspärr