seo standard

Kontakt

Trådlös termostat med sommar- och vinteromkoppling

Reglering av rumstemperaturen vid användnig av 350W elpatron.

Paket med basenhet för omkoppling mellan sommar- och vinterdrift.

Genom att använda en enkel switch väljer man att använda husets värmekälla eller
350W elpatron.

Artikelnr  
67441-1 Trådlös reglering
Basenhet för omkoppling mellan
sommar- och vinterdrift.
Paket med omkopplingsfunktion för shunt TMix XS