seo standard

Kontakt

TMix S styr- och reglerpaket

Paket med styr- och regleralternativ för shunt TMix® S

För utrustad TMix® S, beställ TMix® S Standard (5111x) och paket enligt nedan.

Paketen måste beställas samtidigt som shunten då eftermontage inte är möjligt.

Artikelnr    
51711 Motor 24 V Termostatventil för byte, ställdon och övergångar
51712 Motor 230 V Termostatventil för byte, ställdon och övergångar
51713 Motor 0-10V Termostatventil för byte, ställdon och övergångar
51714 Klima Termostatventil för byte, ställdon, övergångar, reglercentral och 2 st givare