seo standard

Kontakt

Styrnings- och regleringsalternativ för shunt TMix M

Paketen måste beställas samtidigt som shunten då eftermontage inte är möjligt.

Artikelnr    
51903 TMix® M Konstant
Består av; Självverkande termostat
med extern givare för
dykrör.
Håller framledningstemperaturen
konstant eller maxbegränsad.
Lämplig för utomhusstyrda anläggningar.
51701 TMix® M Motor 24V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51702 TMix® M Motor 230V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51703 TMix® M Motor 0-10V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51704 TMix® M Klima
Består av; termostatventil för
byte, ställdon, övergångar, reglercentral
och 2 st givare
Komplett styrning inkl. regulator