seo standard

Kontakt

Styrnings- och regleringsalternativ för shunt TMix L3

Paketen måste beställas samtidigt som shunten då eftermontage inte är möjligt.

Artikelnr    
51907 TMix®L3 Konstant
Består av; Självverkande termostat
med extern
Framledningstemperaturen
maxbegränsas. Lämplig för
utomhusstyrda anläggingar.
51741 TMix® L3 Motor 24V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51742 TMix® L3 Motor 230V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51743 TMix® L3 Motor 0-10V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51744 TMix® L3 KlimaStyrnings- och regleringsalternativ för shunt TMix L3
Består av; termostatventil för
byte, ställdon, övergångar, reglercentral
och 2 st givare
Komplett styrning inkl. regulator