seo standard

Kontakt

Golvärmefördelare med vinklade kulventiler

Komplett monterad fördelare med vinklade kulventiler på både tillopp och retur

Stavar i rostfritt stål med integrerade tillopps- och returventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot shuntar.

Andra dimensioner än standard på klämringskopplingar anges vid beställning.

Ingående komponenter:

  • Konsol (50002-35)
  • Klämringskoppling för 17 x 2 mm golvvärmerör (50000-17)
  • Manuella avluftningsventiler (50004)
  • Påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp/retur (50006)
  • Kulventiler, både på tillopp och retur (532xx)
  • DIN-skena
  • Termometrar
Artikelnr  
50302 2 slingor
50303 3 slingor
50304 4 slingor
50305 5 slingor
50306 6 slingor
50307 7 slingor
50308 8 slingor
50309 9 slingor
50310 10 slingor
50311 11 slingor
50312 12 slingor
Golvärmefördelare med vinklade kulventiler på både tillopp och retur

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Läs mer om cookies här